luns, 1 de setembro de 2008

UNHA TARTA DE 1200 MILLÓNS

Naprensa de hoxe:
Despois de ler o que antecede, só nos queda lembrar o que temos repetido moitas veces, hai pelexa pola tarta, que no titular da Voz de Galicia cifran en 1200 millóns de euros. Casí nada.
Os movementos especulativos poden con toda a letra pequena que se lle queira pór, e cos intereses dos ciudadans, que loxicamente, son moi distintos aos dos especuladores e empresarios que só ven negocio e diñeiro. Todo o demais, como temos dito, efectos colaterais sen importancia.
E mentres, a millonaria en anos Serra da Groba, nas mans duns cantos insensatos que están dispostos a vendela por un puñado de euros.
Analizade as novas do xornal e botade a imaxinación a andar, dentro duns anos que nos vai quedar nos nosos montes?. O exemplo podemolo ter vendo o que está a pasar coa minicentral de Loureza e as pozas e troitas do río Tamuxe.
Non podemos deixar que na Serra da Groba se instale nengún parque eólico. Temos moito que potenciar e defender, que vale moito máis que tódolos megavatios que hai e pode haber no país.
!NON AO PARQUE EÓLICO¡

Ningún comentario:

Publicar un comentario