sábado, 11 de setembro de 2010

NOVOS NEGOCIOS, VELLOS INTERESES

NOVAS NA PRENSA Aparecen hoxe na prensa estas dúas novas sobre a produción de enerxía eólica que solicita Caixanova e o Cluster de empresas ligadas a Citroén. Coa disculpa da produción ecolóxica ¡? andan na percura de novas vías de negocio. Por outra banda, o tema do que xa temos falado niste blog, a forza das marés aproveitada para producir enerxía. Un futuro negocio que pode ser interesante máis, que tamén pode producir perigos para os ecosistemas mariños si se deixan desenvolver só con intereses especulativos . Alternativas, si pero con condicións, e antes que nada, respecto polo medio, niste caso, mariño e as actividades tradicionais de explotación de recursos, sostibles e ordenadas. ENLACES http://www.elpais.com/articulo/Galicia/negocio/eolico/une/Caixanova/sector/automovil/elpepuespgal/20100911elpgal_15/Tes OUTRA http://www.elpais.com/articulo/Galicia/proyectos/gallegos/estudian/obtener/energia/olas/elpepuespgal/20100911elpgal_16/Tes

Ningún comentario:

Publicar un comentario