domingo, 1 de xuño de 2008

HOXE CURRO EN TORROÑA


Ímos para Torroña. O curro de Torroña é un dos que máis cabalos mete e no que se poden ver imaxes moi fermosas cos cabalos xuntandose nas chans, baixando dende o Padornelo.

O tempo parece que vai a aguantar e axudará.


NOVAS NA PRENSA HOXE

Non falla. Xa o temos dito hai tempo e reiteramolo agora: La Voz de Galicia está a facer unha campaña de información moi concreta sobre o tema das Eólicas. O domingo pasado informaba en catro páxinas de como funciona o negocio e como é un aeroxerador por dentro, así como do sistema para implantalos no país. Hoxe continúa coa súa información e arrrimando a brasa para onde lle convén. Que informen, para eso están os medios. Mais ! ollo o piollo¡ aquí ninguén é neutral, que quede claro. Os intereses son moitos e cada vez vaise vendo mellor o posicionamento de cada quen.

A nosa posiición xa a sabedes. Si ao negocio eólico pero non como nolo queren pór en todo o país. O negocio para o pobo e a preservación por riba da especulación.

Todo o demais... fume e foghetes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario