luns, 6 de setembro de 2010

CATÁLOGO ESPECIES AMEAZADAS DO M.M.A.

http://www.mma.es/portal/secciones/participacion_publica/biodiversidad/especies_amenazadas.htm PÁXINA DO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE onde se recolle o Catálogo de especies a protexer, segundo proxecto presentado no mes de agosto para elaborar o Real Decreto para o desenrolo do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Proteción Especial e o do Catálogo Español de Especies Ameazadas. Como adoitan facer cando non queren contrastar opinión e pareceres, sacan os proxectos no mes de agosto, cando a xente está de feiras para que ao chegar ( remata o prazo o 10 de iste mes)non quede tempo para elaborar propostas alternativas, ou engadidos necesarios como, na nosa opinión, o do Cabalo Ceibe Galego, o de Pura Raza Galega, que a non moito tardar vai a desaparecer dos nosos montes como tal, e pasará a ser un animal doméstico máis fechado en recintos máis ou menos grandes, para ser utilizado comercialmente en exclusividade. Tamén ficarán os criados en picadeiros e cortes para a súa utilización como animal de uso recreativo e deportivo, co que non temos nada en contra, se non que a especie como animal ceibe desaparecerá e, polo tanto, a súa historia e tradición, a súa xenética e o seu carácter. Si. Quremos que se catalogue como animal en perigo de extinción, mentres as súas pobacións ceibe non se recuperen e pasen a ocupar os montes e serras que sempre ocuparon. Ceibes e sen a condea de ver os seus habitáts cheos de tarabelas xigantes comendo o espazo que dinantes ocupaban as anduriñas, os miñatos as lebres, os lobos e os Cabalos Ceibe Galegos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario