venres, 11 de xullo de 2008

HAI SOLUCIÓNS

O chamado problema enerxético, ten solución.
Sabemos que a enexía e a base do desenrolo dun país. A producción enerxética é a base do motor da economía. Moitos paises desenrolados non acadan maiores cotas de benestar por mor de non posuir autosuficiencia enerxética e depender de outros paises que xogan e explotan as súas materias primas .
O control do petroleo e das canles de xeración enerxética, sexa cal sexa esta, fan a uns moi poderosos e a outros moi pobres, a pesares de posuir nos seus territorios materias primas moi valiosas.
O que está a suceder con Africa e tamén con America Latina, por pór só uns exemplos, é sangrante. A chamada crise do petroleo e a especulación manifesta coa suba dos prezos dos cereais, é un invento do capital para oprimir e dominar, para matar de fame e someter aos seus caprichos aos paises que explotan e esquilman - tan necesarios para que o primeiro mundo viva na chamada sociedade do benestar- Uns morren de fame para que outros podan estrear os I.phone de ultimisima xeración.
Namentras seguen a chegar pateras e a morrer seres humáns diante dos nosos ollos igual que si foran ovellas acuguladas nun camión ás portas do matadoiro.
Uns cantos mandatarios reunense e dín que ata o 2050 non hai presa para porlle solución ao problema do cambio climático, pois así lles convén aos seus intereses, en contra da opinión maioritaria dos científicos e os penitentes cidadáns que o estamos xa a padecer.
A nova que pómos hoxe por baixo de iste apuntamento, ven a confirmar o que xa temos dito noutra ocasións: hai solucións.
O que pasa e que o monopolio non se pode perder. Por iso non se extenden as novas alternativas ao petroleo, os motores de hidróxeno, a enerxía solar e a combinación de tódas xuntas na construcción de novos edificios máis sustentabeis.
Si as tellas do meu tellado son sustituídas por outras de novo deseño, que cumpran o principio que se explica no artigo do que falamos, igual non teño que aguantar máis a Unión-Penosa, Endesas, Gas Natural etc.
Se o tellado do meu coche ou o seu motor foran outros, igual non tiña que deixar parte moi importante do meu salario na gasolineira.
Hai solucións. Temos que reivindicalas e negarnos a aceptar o que nos queren impor.
Aínda que só sexa por decencia e humanidade.
Non podemos ficar calados ante o rumbo que está a coller o noso mundo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario