luns, 4 de agosto de 2008

ONTE, CURRO DA MOSCA EN TORROÑA

Onte, curro da mosca en Torroña.
Algunhas fotos do curro.
NOVAS NA VOZ DE GALICIA
O conselleiro máis solicitado, fala no xornal la Voz de Galicia do que lle queda ata a convocatoria de eleccións. Uns dín que para o outono e outros que si para a primavera. O certo é que o conselleiro ténse que dar presa para deixar os deberes feitos antes de que lle chegue o día do cese.
Por outra banda, os movementos especulativos do grande capital seguen a xogar cos intereses de tódolos galegos. A producción e distribucción de enerxía pasa dunha man a outra como si fora calquera mercaduría que se pode atopar nunha feira ou mercado do país. As plusvalias é o que interesa e, polo medio, quedan as subvencións do papa estado e da xunta, mentres os cidadáns seguen a padecer as eivas dun sistema ao que non se lle esixen nin contolan os investimentos necesarios para dar un bo servizo aos usuarios, que somos todos.
O vento, o noso vento. O que gozamos e padecemos, parece que agora tamén vai a pasar a ter dono fóra do noso país, e consecuentemente, condicionantes para poder gozar e padecelo. Cada día somos menos donos do que críamos noso, do que, cando nenos, coidabamos que non tiña cancela ne valado que o coutara. Agora xa estamos a tremer botando unha ollada cara ao futuro e presentir unha taxa por respirar.
"Eu son libre como o vento.... " ¡Que tempos aqueles! Un loitaba pola utopía e cría nela. Hoxe xa só queda creer na loita.

Ningún comentario:

Publicar un comentario